O nás


Spolek IMUNÍCI, z.s. (dále jen IMUNÍCI) je dobrovolná nepolitická právnická osoba s humanitárním zaměřením. Účelem spolku je sdružování a podpora lidí s imunodeficiencí.

Hlavním účelem Spolku je péče o specifické potřeby občanů postižených imunodeficiencí a obhajoba jejich zájmů s cílem zajistit jim rovnoprávné postavení ve společnosti, jejich zdravotní a sociální rehabilitace a znovuzačlenění do společnosti.

Svou činností náš spolek napomáhá při rozvíjení vztahů mezi členy na podkladě vzájemné pomoci a porozumění. 


Členství ve spolku

Pro zájemce nabízíme možnost stát se členem našeho spolku.

Mimořádným členem IMUNÍCI se může stát každá fyzická osoba, právnická osoba nebo spolek s humanitárním zaměřením nebo programem, která o členství projeví zájem. Každý člen musí souhlasit s programem spolku IMUNÍCI a respektovat stanovy spolku.  

Zde je možné stáhnout Přihlášku do spolku a pročíst si Stanovy spolku: